01

             วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ ได้จัดประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เรื่องการจัดสรรงบประมาณและการพัสดุ ให้กับหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป


Truehits