รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- ประจำปี พ.ศ. 2563

- ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

- ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- ประจำปี พ.ศ. 2564 

- ประจำปี พ.ศ. 256


 

Truehits