สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 
เลขที่ 3 หมู่ 15 ตำบลท่าพระ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  40260  

Tel.  043-261-162       e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


Truehits