สุขภาพสัตว์

สถิติการปฏิบัติงานด้านสถานพยาบาลสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

   - เดือนตุลาคม 2563  
   - เดือนพฤศจิกายน 2563    
   - เดือนธันวาคม 2563    
   - เดือนมกราคม 2564    
   - เดือนกุมภาพันธ์ 2564  
   - เดือนมีนาคม 2564  

 

มาตรฐานการปศุสัตว์

สรุปผลการพิจารณาการรับรอง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์

   - เดือนตุลาคม 2563  
   - เดือนพฤศจิกายน 2563    
   - เดือนธันวาคม 2563    
   - เดือนมกราคม 2564    
   - เดือนกุมภาพันธ์ 2564  
   - เดือนมีนาคม 2564  

 

Truehits