01

       วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4  มอบให้ป ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา "การดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ"  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม  อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  โดยมีเจ้าหน้าที่ และผู้นำกลุ่มเกษตรกร จาก 12 จังหวัด ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมประชุม จำนวน 42 คน

 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์


Truehits