ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

    - ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

    - ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

    - ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

    - ประจำเดือน มกราคม 2564

    - ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

    - ประจำเดือน มีนาคม 2564

    - ประจำเดือน เมษายน 2564
    - ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
    - 
ประจำเดือน มิถุนายน 2564
    - ประจำเดือน กรฏาคม 2564
    - 
ประจำเดือน สิงหาคม 2564
    - ประจำเดือน กันยายน 2564
    - ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
    - ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
   - ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ปี 2565

    - ประจำเดือน มกราคม 2565
 
  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 
  ประจำเดือน มีนาคม 2565

 

ปี 2566

   - ประจำเดือน ตุลาคม 2565
 
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
 
 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
   - ประจำเดือน มกราคม 2566
 
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 
 ประจำเดือน มีนาคม 2566

 


Truehits