02

      วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผสมเทียม หลักสูตรพนักงานผสมเทียม (อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม) ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อ รุ่นที่ 1 / 2561 (เพิ่มเติม) จำนวน 54 ราย ระหว่างวันที่ 8 - 23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาอาสาปศุสัตว์ให้มีองค์ความรู้ในด้านการผสมเทียมเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้ดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำ

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 4


Truehits