001

     วันที่ 13 กันยายน 2561 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการปฏิบัติทางเกษตรทีดีสำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น และบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 อำเภอท่าพระ จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน

 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์


Truehits