03

             เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ได้ร่วมกันตรวจรับรองมาตรฐาน GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบตามมาตรฐานบังคับ 2558 ณ ศูนย์รับน้ำนมดิบ ทีเอฟเอมเอสฟู้ดส์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อให้ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบได้มีการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตร และเป็นการรักษาคุณภาพน้ำนมดิบที่ได้มาจากฟาร์มมาตรฐานให้มีคุณภาพดีก่อนส่งโรงงานผลิตภัณฑ์นม

 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

 


Truehits