03

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2561  นายวรกร อินทแพทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมนิติกร ตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์


Truehits