01

      เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ออกติดตามงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์ รวม 4  กลุ่ม ที่อำเภอสมเด็จ  อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอกุฉินารายณ์  และจังหวัดมุกดาหาร รวม 2 กลุ่ม ที่อำเภอดงหลวง


Truehits