02

       วันพุธ ที่ 9 พ.ค. 2561  นายอิสระ ปัญญาวรรณ ผอ. ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 เป็นตัวแทนปศุสัตว์เขต4 ร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและเทศบาลตำบลท่าพระแถลงสรุปผลการดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

ส่วนสุขภาพสัตว์


Truehits