01

         เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ออกตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ และฟาร์มสุกรขุน รวมทั้งหมด 11 ฟาร์ม ที่อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ส่วนสุขภาพสัตว์


Truehits