01

      เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ออกตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ ที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภออาจสามารถ อำเภอธวัชบุรี อำเภอเสลภูมิ และอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ส่วนสุขภาพสัตว์


Truehits