01

         วันที่ 21 กันยายน 2561 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก โดยมีปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี และนายอำเภอกุดจับเข้าร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรมครั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดจับ และเทศบาลตำบลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (World Rabies Day 2018) ณ หอประชุมอำเภอกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มีบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขรวม 40 ตัว( ผู้ 9 ตัว เมีย 31 ตัว ) แมว รวม 25 ตัว (ผู้ 5 ตัว เมีย 20 ตัว ) รวมผ่าตัดทำหมันทั้งหมด 65 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 80 ตัว รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย (สุนัข) 1 ตัว

 

ส่วนสุขภาพสัตว์


Truehits