01

         นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานโครงการ การควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ดำเนินการจัดประชุม เพื่อรับฟังสรุปการดำเนินโครงการฯประจำปีงบประมาณ 2561 และวางแผนการดำเนินการสำหรับปีงบประมาณ 2562

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 4


Truehits