01

       ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล กันทะ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชฯ ครั้งที่ 2/2561 แทน ปศุสัตว์เขต 4 (ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์) โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 11 และ 12 เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 211 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

 

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์


Truehits