01

   วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติในการเก็บน้ำนมเพื่อตรวจคุณภาพ โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ สร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ขอนแก่น

 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์


Truehits