02

     วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ หัวหน้าด่านกักสัตว์ขอนแก่นและคณะ ตรวจเยี่ยม ชมขบวนการแปรรูปน้ำนมดิบ ระบบการบรรจุระบบควบคุมคุณภาพสินค้า ก่อนออกจำหน่าย ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในขบวนการผลิตนม UHTและนมพาสเจอร์ไรส์ โดยมีนายณรงค์ วงศ์เณร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ขบวนการผลิตดังกล่าว

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 4


Truehits