01

         วันที่ 7 มีนาคม 2561 ปศุสัตว์เขต 4 ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงาน กาฬสินธุ์โมเดล กิจกรรมตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการ กิจกรรมที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 4


Truehits