16

      วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2560 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และคณะ  ออกติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ พื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และพื้นที่อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ภาพ / ข่าว  :  นายนที   คล้ายคลึง  นักวิชาการสัตวบาล
ผู้อนุมัติข่าว :  นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต 4


Truehits