08

       วันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2560  ว่าที่ร้อยตรีพิชิตพล  กันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และคณะ ออกติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมฯ กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านฝาง ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย และอำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ

 

ภาพ / ข่าว  :  นายนที   คล้ายคลึง  นักวิชาการสัตวบาล
ผู้อนุมัติข่าว :  นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต 4


Truehits