แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (รอบที่ 1/2564) 

1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)  รายละเอียด...


Truehits