01

     วันที่ 22 มกราคม 2561 ปศุสัตว์เขต4 เป็นประธาน งานแถลงข่าวจัดประกวดโค-กระบือ และสุดยอดร้านอาหารพื้นบ้าน  ณ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

 

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์


Truehits