01

       วันที่ 11 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4  ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์  มหาสารคาม เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และส่วนบำบัดโรคสัตว์ และส่วนควบคุมป้องกันโรคสัตว์กระเพาะเดียว สคบ.ร่วมกัน ผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัข-แมวจรจัด และสุนัข-แมวของประชาชน ณ เทศบาลตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ข่าว/ภาพ : นายชนินทร์ น่าชม   ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการ
ผู้อนุมัติข่าว : นายศีลธรรม วราอัศวปติ ตำแหน่งปศุสัตว์เขต 
4


Truehits