01

     วันที่ 3 สิงหาคม 2560  น.สพ.อภัย  สุทธิสังข์   อธิบดีกรมปศุสัตว์ และน.สพ.ศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

ข่าว  / ภาพ  :  นายศีลปกิจ  บุญโพธิ์   ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว  :  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ       ตำแหน่ง  ปศุสัตว์เขต
4


Truehits