02

    การฝึกอบรม หลักสูตร"การเลี้ยงไก่งวงแบบมืออาชีพ" 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยนายวีระพัฒ เพ็งพา ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนายศิลปกิจ บุญโพธิ์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์การตรวจประเมินฟาร์มไก่งวงในระบบปล่อยเลี้ยงอิสระ

 

ข่าว / ภาพ   :  นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจข่าว   :  นายวีระพัฒ เพ็งพา   ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว  :  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ      ตำแหน่ง  ปศุสัตว์เขต 
4


Truehits