04

             เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม 2559  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสัมมนาถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์” ภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย ประจำปีงบประมาณ 2560  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 

ภาพ / ข่าว  :  นายพีรวัส  วัชรกีรติวงศ์   พนักงานขับรถยนต์
ผู้อนุมัติข่าว :  นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต 4


Truehits