01

      วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายอรรถพล อัครจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 แทนท่านปศุสัตว์เขต 4 เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 11 และ 13 ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีนายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมฯ ในครั้งนี้

 

ภาพ/ข่าว :  นายบรรจง   มูลตรีดี   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้ตรวจข่าว : นายอรรถพล  อัครจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้อนุมัติ :  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต 4 


Truehits