04

             เมื่อวันที่ 2-4  มกราคม 2560 นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต 4  ร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายอภัย  สุทธิสังข์  อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้

 

ภาพ / ข่าว  :  นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว : 
นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต 4


Truehits