01

       วันที่ 7 มีนาคม 2560  นายสัตวแพทย์สุทิน กาญจนรัช  ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายสัตวแพทย์มาโนชญ์ บุญรอด   ออกตรวจรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ตรวจรับฟาร์มสุกร ทั้งหมดจำนวน 12 ฟาร์ม  ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

 

ข่าว/ภาพ     :  นายมาโนชญ์  บุญรอด      ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจข่าว   :  นายสุทิน  กาญจนรัช        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว  :  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ    ตำแหน่ง  ปศุสัตว์เขต 
4


Truehits