05

   วันที่ 6-10 มีนาคม 2560  ปศุสัตว์เขต 4 ได้มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยนายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ นำคณะกรรมการฯออกคัดเลือกหมู่บ้าน/กลุ่มโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2559 ในพื้นที่เขต 4

 

ข่าว / ภาพ   :  นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
ผู้อนุมัติข่าว  :  นายศีลธรรม วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต 
4


Truehits