02

           เมื่อวันที่ 10มีนาคม  2560  เวลา 10.30 นายศีลธรรม  วราอัศปติ ปศุสัตว์เขต 4  ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 10 (นายปริญญา  เพ็งสมบัติ ณ  ห้องประชุมภูเรือ  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย

 

ภาพ / ข่าว  :  นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว :  นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต
4


Truehits