01

       วันที่ 14 มีนาคม 2560  นายสัตวแพทย์สุทิน  กาญจนรัช ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์และนายสัตวแพทย์ชนินทร์  น่าชม ไปติดตามการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ที่บ้านจอมศรี หมู่ที่ 1 ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี  โดยจังหวัดอุดรธานีได้ประชุมให้ความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรคและฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชน

 

ข่าว/ภาพ     :  นายชนินทร์  น่าชม      ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
ผู้ตรวจข่าว   : 
นายสุทิน  กาญจนรัช        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว  : 
นายศีลธรรม  วราอัศวปติ    ตำแหน่ง  ปศุสัตว์เขต  4


Truehits