04

      วันที่ 15-17 มีนาคม  2560  นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 4  ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ คณะทำงาน กลุ่มสารสนเทศและภูมิศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ทดสอบการใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในการปรับปรุงข้อมูลปศุสัตว์ผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 

ข่าว / ภาพ   : นายบรรจง  มูลตรีดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้ตรวจข่าว :  นายปัญญา  มูลคำกาเจริญ   ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว  : นายศีลธรรม วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต 
4


Truehits