04

     วันที่ 14 มีนาคม 2560  ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายสัตวแพทย์สุทิน  กาญจนรัช ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 4  เป็นคณะกรรมการคัดสัตว์ออก และร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีและด่านกักกันสัตว์อุดรธานี ตรวจประเมินรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลสิส โรคทูเบอร์คูโลสิสและโรคพาราทูเบอร์คูโลสิส โคเนื้อ ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี

 

ข่าว/ภาพ     :  นายชนินทร์  น่าชม      ตำแหน่ง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
ผู้ตรวจข่าว   :  นายสุทิน  กาญจนรัช        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว  :  นายศีลธรรม  วราอัศวปติ    ตำแหน่ง  ปศุสัตว์เขต 
4


Truehits