01

      วันที่ 22 มีนาคม 2560  นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานในที่ประชุมงานด้านสุขภาพสัตว์ ครั้งที่ 2/2560 และได้มอบนโยบายด้านสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ และเน้นย้ำเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคที่สำคัญ โดยเฉพาะโรคในสัตว์ปีก โรคปากและเท้าเปื่อย และโรคพิษสุนัขบ้า  โดยมีผู้เข้าประชุมเป็นนายสัตวแพทย์หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai rabies net) 

 

ภาพ : นางลักษณาภรณ์ จงขจรพงษ์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน
ข้อมูล/ข่าว :
นายมาโนชญ์ บุญรอด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้เห็นชอบข่าว :
นายสุทิน กาญจนรัช ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว :
นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4


Truehits