01

    วันที่ 23  มีนาคม  2560 เวลา 13.30 น. นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต 4 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานไก่งวงเมืองตักสิลา ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเสน่ห์  นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดงานฯ ในครั้งนี้

 

ภาพ / ข่าว  :  นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว :  นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต
4


Truehits