04

      เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น. ณ หลังอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 4  (สุ้มกระดังงา) สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมใจการจัดงานพิธีรดน้ำขอพรท่านปศุสัตว์เขต 4 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ  เนื่องในวันมหาสงกรานต์ ประจำปี 2560  โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ และหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อเป็นศิริมงคล ให้ครอบครัวมีความสุข และเพื่อความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : นายบรรจง  มูลตรีดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้อนุมัติ : นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต 4


Truehits