04

       เมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม 2560 นายอรรถพล  อัครจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 พร้อมด้วยคณะ ออกตรวจติดตามงาน แปลงใหญ่  , พื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม , Zoning by Agri-map  , ภัยแล้ง ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

 

ภาพ / ข่าว  :  นายบรรจง  มูลตรีดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้อนุมัติข่าว :  นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต 4


Truehits