01

        วันที่ 16 มกราคม 2560  เวลา 09.30 น. นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต 4   ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4  ครั้งที่ 1/2560 เรื่องการชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรการให้บริการของกรมปศุสัตว์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ และรับฟังการชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยมีนายวีรชาติ   เขื่อนรัตน์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

 

ภาพ/ข่าว : นายบรรจง  มูลตรีดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้อนุมัติข่าว :
นายศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต  4


Truehits