01

    เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 09.30 น.  นายศิลปกิจ   บุญโพธิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ แทนท่านปศุสัตว์เขต 4  ร่วมประชุมเพื่อตรวจติดตามงานโครงการภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายปริญญา  เพ็งสมบัติ)   ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ภาพ / ข่าว  :  นายศิลปกิจ  บุญโพธิ์  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติข่าว :  นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต
4


Truehits