01

         เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 09.00 น. – 11.00 น. นายอรรถพล  อัครจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ เป็นวิทยากรหลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นเมือง นายสุริยัน  ตลับเงิน เลขที่ 25 หมู่ 2 บ้านวังผาดำ ตำบลวังสวาป อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 

 

ภาพ / ข่าว  :  นายอรรถพล  อัครจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้ตรวจข่าว : นายปัญญา  มูลคำการเจริญ  ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้อนุมัติข่าว :  นายสัตวแพทย์ศีลธรรม  วราอัศวปติ   ปศุสัตว์เขต 4


Truehits