08

    วันที่  20 - 24  มีนาคม 2560  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต4 นำโดยนายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และคณะได้ออกตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงกระบือ และออกตรวจประเมินคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี2559  ในพื้นที่เขต 4ข่าว / ภาพ   : นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
ผู้อนุมัติข่าว  :
นายศีลธรรม วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต  4


Truehits