01

        ข้าราชการ  ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  เมื่อวันที่ 24  ตุลาคม 2560  

 

ภาพ/ข่าว : นายบรรจง  มูลตรีดี  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้อนุมัติ : นายศีลธรรม  วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต 4