01

        วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร จังหวัดขอนแก่น ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมฯ

 

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์


Truehits