01

           วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายสัตวแพทย์ จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม การเตรียมความพร้อมและสร้างการรับรู้ในโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 3 และเขต 4 โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปศุสัตว์เขต 3 ปศุสัตว์เขต 4 ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้แทน และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชายแดน ในพื้นที่เขต 3 และเขต 4

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 4


Truehits