01

             เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับหน่วยงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันตรวจต่ออายุรับรองมาตรฐาน GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบตามมาตรฐานบังคับ 2558 ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบได้มีการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบให้ได้มาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตร เป็นการยกระดับการจัดการศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบที่ดี

 

ส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์


Truehits