01

       นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ร่วมการสัมมนา African Swine Fever มหันตภัยวงการสุกรไทย ทำอย่างไรจะรอดพ้น โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการสัมมนาฯ จัดโดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 กันยายน 2561 โดยมีปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนา

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 4


Truehits