01

     วันที่ 5-6 กันยายน 2561 ปศุสัตว์เขต 4 มอบให้นายวรกร อินทแพทย์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมประชุมสัมมนา หลักสูตร "การพัฒนางานปศุสัตว์ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการชั้น 1 กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมการแสดงผลงานและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

 

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์


Truehits